Privatpersoners sparande ur ett riskperspektiv : En kvantitativ studie om individers riskhantering

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Författare: Emilia Fröberg; Evelina Lantz; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)