Värdering till verkligt värde – en ökad risk för earnings management? : En jämförelse mellan skogs- och fastighetsbranscherna och branscher som inte värderar till verkligt värde

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

Författare: Moa Gustafsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)