Legalisering av cannabis i Sverige, en kostnads-intäkts-analys

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Legalisering av cannabis är en fråga som har blivit mer aktuell i Sverige och runt om i världen de senaste åren. Argumenten för en legalisering handlar ofta om ökade intäkter för staten och att en legalisering skulle ha en negativ påverkan på de kriminella gäng som idag till stor del kontrollerar marknaden. Vilka ekonomiska vinster eller kostnader skulle en legalisering av cannabis i Sverige leda till? För att svara på den frågan samlas data in för cannabismarknaden i Sverige och data för hur utvecklingen har blivit på platser där cannabis har legaliserats. Resultatet visar på att en legalisering av cannabis där försäljningen sker genom ett statligt monopol, likt nuvarande monopol för alkohol, skulle bidra med en nettointäkt omräknad till nuvärde på 53 miljarder kronor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)