Förskollärares beskrivning av barns estetiska lärprocesser : - Att arbeta för ett mångsidigt lärande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Abstract Summary The purpose of this thesis has been to examine and get a deeper understanding of how preschool - teachers consciously think, plan and work with aesthetic learning processes in preschool. The method used is qualitative interview with eight preschool-teachers. The result of the survey shows that aesthetic learning processes are used in the daily work and are a big part of the education. The preschool-teachers were unanimous that they have experienced aesthetic learning processes as positive and that it gives the children varied possibilities to understand and express themselves based on their conditions. In the conclusion you can read that the preschool-teachers use aesthetic learning processes to give the children a varied way to experience, explore and express themselves with their different senses. And that the preschoolteachers consider aesthetic learning processes as an important part of children’s development and learning.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)