Ökad betalningsvilja för nationellt odlade ekologiska livsmedel - En kvantitativ studie av individers ökade betalningsvilja för ekologiska svenska äpplen & bröd i Västra Götalands län - nationalekonomi

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

Sammanfattning: Försäljningen av ekologiska livsmedel uppgick till 9 procent av den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige under första halvåret 2016. På flera håll är efterfrågan av ekologiska livsmedel större än utbudet för produkter som egentligen är möjliga att odlas i Sverige och importen ökar för att möta efterfrågan för dessa varor. Denna studie syftar till att estimera betalningsviljan för ekologiska svenskproducerade äpplen och bröd bland konsumenter i Västra Götalands län. Dessa produkter finns idag endast i begränsad tillgång och antas därmed vara icke-marknadsvaror. För estimering av betalningsviljan har en enkätundersökning utformad enligt ”Contingent Valuation” metoden utförts. Enkätundersökningen visade att närmare 95 procent ansåg att ekologisk konsumtion var ett bättre alternativ än icke-ekologisk. Att ha en negativ inställning till ekologisk konsumtion genererar en negativ effekt på den ökade betalningsviljan samt sannolikheten att ha en ökad betalningsvilja alls för det svenska ekologiska alternativet. Individers attityder tenderar överlag att ha en betydligt större effekt än socioekonomiska faktorer på betalningsviljan för de svenskproducerade ekologiska varorna. Detta kan vara av betydelse vid vidare utformning av informativa styrmedel för att ändra individers attityd till ekologiska livsmedel och konsumtionsmönster. Vidare kan resultaten skapa ytterligare incitament för konventionella jordbrukare att ställa om sin verksamhet till ekologiskt certifierat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)