Testamentshabilitet och demens : Om bevisvärdering i mål om klander av testamente påmateriell grund

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Juridiska institutionen

Författare: Mattias Tunón; [2014]

Nyckelord: bevisning; demens; processrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)