Kommunikation om finansiella skandaler

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Vinklas information på olika sätt beroende på om den kommer från företagets egen PR-avdelning eller från journalister från en dagstidning. Med hjälp av Media Framing theory och Agenda Setting theory har detta undersökts och det tyder på att det förekommer vinklingar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)