”Jag är ledsen baby, men jag är man och vi män experimeterar med skägg” - en studie om hur män framställs i svenska Cosmopolitan 2011

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Författare: Marie Anneling; Ellen Svahn; [2012-09-05]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Titel: ”Jag är ledsen baby, men jag är man och vi män experimeterar med skägg” - en studie om hur män framställs i svenska Cosmopolitan 2011Författare: Marie Anneling och Ellen SvahnKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitetTermin: Vårterminen 2012Handledare: Malin SveningssonAntal ord: 17 699 exkl. innehållsförteckning, referenser och bilagaSyfte: Att undersöka hur män framställs i svenska Cosmopolitan 2011Metod: Kvalitativ textanalys med ECA- modellenMaterial: Delen ” Ditt backstagepass till mannens innersta, Cosmo Guy Spy” i 2011 års CosmopolitanHuvudresultat: Resultatet av studien visar på en typ av man som lever utefter den hegemoniska maskuliniteten. Cosmopolitan representerar huvudsakligen ett essentialistiskt synsätt på människor. Kvinnan förväntas vara anpassningsbar mannen och hon utgår från den normativa feminiteten som beskrivs i studien.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)