Varumärken och mångfald : En studie om mångfald hos olika varumärken på Instagram baserat på deras rasifierade följare.

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (fro

Sammanfattning: Ämnet vi valt för denna uppsats är mångfald och representation. Vi kommer att undersöka hur mångfalden på Instagram-flödet hos modehus påverkar deras icke-vita följare på Instagram. Vi kommer även att studera hur representation påverkar människors attityder och vilka konsekvenser för de rasifierade följarna som kan uppstå vid brist på representation – med fokus på hur synen och känslor för varumärket påverkas. I denna uppsats kommer vi att främst utgå ifrån intervjuer med rasifierade följare som har ett visst intresse av mode och som följer minst ett varumärke på Instagram. Vi har valt att utgå ifrån varumärken som intervjuobjekten själva får välja. Detta för att få ett så genuint svar som möjligt då vi anser att man har bäst koll på varumärken som man själv följer. Fokus kommer att vara att förstå hur mångfald och representation påverkar följarnas känslor för varumärket. Det vill säga; vi kommer att studera hur människors känslor och attityder för varumärket påverkas utifrån mångfalden på varumärkets Instagram-flöde. I intervjuerna har vi valt att avgränsa oss till icke-vita följare mellan 18-27 år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)