Audionomens syn på sin yrkesutövning mot bakgrund av nuvarande lagstiftning och riktlinjer

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Audionomprogrammet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)