Prestation - En undersökning av begreppet prestation i skådespelarens repetitionsprocess.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Jag heter Adel Darwish och jag är skådespelare. I denna prodcast undersöker jag begreppet ’’Prestation’’ i skådespelarens repetitionsproccess. Jag försöker ta reda på hur man kan ha kapacitet att prestera när det finns starka motstånd i skådespelarens liv och hur man går ifrån prestationsångest till prestationsförmåga. För att närma mig mina frågeställningar tar jag inspiration från litteratur inom andra fält som organisation och psykologi, till exempel Pontus Waström ’’Strategi är ett verb’’ och Sofia Viotti ’’ Compassionfokuserad terapi ’’. Jag gör intervjuer med tre erfarna skådespelare inom fältet Josefin Neldén, Magnus Roosman och Marie Richardson. Mina frågor under intervjuerna handlar om vad som behövs för att en som skådespelare ska känna sig trygg i reprummet och inte hamna i prestationångest. Detta är mitt bidrag till en diskussion kring begreppet prestation utifrån ett skådespelarperspektiv och med avstamp i skådespelarens repetitionsprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)