Ickelinjär kurspåverkan vid kreditbetygsändring

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Att bedöma och betygssätta företags kreditvärdighet är en stor och vinstbringande marknad. Ett företags kreditbetyg har visat sig ha stort inflytande när t ex lånevillkor behandlas. Detta ställer höga krav på kreditvärderingsföretagens förmåga att leverera korrekta analyser. Såväl långivare som investerare reagerar på ett ändrat kreditbetyg, vilket ger direkta effekter på det företag som betygssätts. Kreditvärderingsföretagen har kritiserats bland annat för att inte svara tillräckligt snabbt på ny information. Andra kritiker hävdar att kreditvärderingsföretagen har nått en orimlig maktposition på grund av den inverkan deras betyg har för det granskade företaget. Detta arbetes syfte är inte att betygsätta betygsättarna, utan att redogöra för hur marknaden reagerar på den information som betygsättarna, dvs. kreditvärderingsföretagen avger. Uppsatsen redogör för den debatt som råder kring kreditföretagens förmåga och legitimitet. Den ekonomiska studien utgörs av en event study som undersöker hur förändrade kreditbetyg påverkar noterade företags aktiekurser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)