Dödsätaren Hitler och Nazisten Voldemort - En komparativ och hermeneutisk analys av Lord Voldemort och Adolf Hitler

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)