Energibalans och inomhusklimat i ett parkeringshus under jord med behovsstyrd ventilation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning: Detta examensarbete är gjort hos VVS-konsulterna Skellefteå AB. Det behandlar projektering av ett parkeringshus med hänsyn till värme och ventilation och en jämförelse av ventilationssystem på ett parkeringshus som är planerad att stå klar 2019. Syftet med arbetet är att undersöka hur man projekterar ett parkeringshus ventilation och om det går att spara energi och utgifter genom att använda sig av behovsstyrd ventilation istället för konstant ventilation. Eftersom det är dyrare att investera i behovsstyrd ventilation kommer det också undersöka återbetalningstiden för den investeringen. För att göra undersökningarna har programmet IDA ICE använts för att rita upp en modell av byggnaden och simulera dess energianvändning för att senare jämföra resultaten och se skillnaderna mellan de olika ventilationssystemen. Ett förslag har framtagits på hur ventilationen kan dras och hur fläktluftvärmare ska installeras och hur rören ska dras. Resultatet från simuleringarna gav den totala energiförbrukningen minskade med 705 000 kWh/ med behovsstyrd ventilation jämfört med konstant ventilation. Fläktens energianvändning minskade med 75% och uppvärmningsenergin minskade med 72%. Investeringen för behovsstyrd ventilation jämfört med konstantflödes ventilation är 600 000 kr dyrare och får utifrån beräkningarna i detta arbete en återbetalningstid på 1 år. Livslängden på ventilationssystemet antas vara 25–30 år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)