The underestimated effects of impunity : a comparative study of how pre-existing impunity can predict conflict-related sexual violence

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)