Gränssnittsanalys av två olika musiktjänster

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Sammanfattning: Musikmarknaden har förändrats mycket de senaste åren. Många nya streamingtjänster har dykt upp på senare år och tiotals miljoner använder dessa tjänster idag (Borja et al., 2015). Användbarheten är en viktig aspekt för att användarna ska kunna använda dessa tjänster på ett tillfredsställande sätt. Denna studie undersöker två olika musiktjänsters gränssnitt ur ett användbarhetsperspektiv. 20 studenter från KTH besvarade en enkät om deras tidigare användning av musiktjänster. Sedan deltog studenterna i en ”Think Aloud”-undersökning där de fick utföra ett antal uppgifter på tjänsterna och där vi dessutom mätte effektivitet genom att ta tid samt beräkna antalet klick för varje uppgift. Slutligen fick studenterna besvara ett antal frågor i en kort intervju. Studien visade att båda tjänsterna visserligen hade funktioner som fungerade bättre än hos den andra tjänsten, men i slutändan var de mycket lika avseende användbarhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)