Barns musikaliska preferenser : En enkätstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Författare: Alma Bengmark; [2021]

Nyckelord: barn; musik; preferenser; musikgenre;

Sammanfattning: Detta arbete belyser ett antal utvalda barns musikaliska preferenser hösten 2020. Barn har idag ett större utbud att välja på än tidigare i historien tack vare de nya plattformar som finns i form av olika streamingtjänster. I tidigare forskning framkommer det att musik inom rockgenres varit mest populärt bland barn och att barns musikaliska preferenser har koppling till barnets kulturella bakgrund, erfarenheter och utveckling. Enkätstudien utgår från en enkät med tio frågor, åtta musikexempel med svarsalternativ och två frågor med öppna svar där de får svara med egna ord. Resultatet av enkäten visar tendenser på att barnen svarar positivt till hiphop-musiken och mest negativt till schlager-musiken. Barnen gav exempel på många olika sorters musik som de lyssnar på hemma. De artister som flera barn skrev att de lyssnar på var inom genrerna pop, hiphop och K-pop. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)