DD143X Examensarbete inom datalogiEn uppdaterad version av läsbarhetsformeln LIX

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

Författare: Angelica Lindström; Emilia Madebrink; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Det finns mängder med faktorer som påverkar en texts läsbarhet. I denna rapport kommer flertalet faktorer undersökas inför skapandet av en ny läsbarhetsalgoritm. Målet är att denna algoritm ska vara bättre än LIX som är en algoritm konstruerad för svenska texter. Målet uppnåddes med en liten marginal men ytterligare förbättringar kan och bör implementeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)