Vem är kyrkan till för? : - En idéanalys av Jackelén, Hammar och Fjärstedts kyrkosyn i förhållande till folkkyrkotanken

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Teologiska institutionen

Författare: Kenth Sanfridsson; [2018]

Nyckelord: Folkkyrka; Jackelén; Hammar; Fjärstedt; kyrka; ecklesiologi;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)