Praktisk utvärdering av OPC : Med inriktning mot DUGA

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

Sammanfattning: Denna rapport beskriver vilken kommunikationskvalitet i form av prestanda, tillförlitlighet och tillgänglighet som kan förväntas av datakommunikationsstandarden OPC. För att ta fram information om kommunikationskvalitén har en praktisk utvärdering i form av duglighetstester utförts. Den praktiska utvärderingen har gjorts med Bosch Rexroths OPC-server OPC.IwSCP och mot Bosch Rexroths styrsystem MTX High Performance. Rapporten ger svar på vilken kommunikationskvalitet som kan förväntas med specificerad OPC-server och styrsystem. Rapporten beskriver också hur några av parametrarna i OPC Foundations API:er påverkar kommunikationskvalitén. Även andra faktorer så som brist på CPU-kraft för OPC-server/OPC-klient påverkar kommunikationskvalitén testas och utvärderas. Resultatet ifrån utförda duglighetstester analyseras utifrån hur möjligheten är att använda OPC för ett driftuppföljning/driftövervakningssystem utvecklat av Volvo IT i Skövde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)