Projektering av ventilationssystem i Lomma bibliotek

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Författare: Johan Jönsson; Tobias Nordström; [2006]

Nyckelord: ventilation; projektering;

Sammanfattning: Det håller på att byggas ett nytt bibliotek i Lomma och VVS Gruppen AB ska projekteraventilationssystemet. Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett förslag på ett ventilationssystem som skulle kunna fungera i byggnaden. En utredning om vilka ventilations- samt kylprinciper det finns ligger till grund för arbetet. Även en jämförelse mellan vårt och VVS Gruppens system redovisas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)