Hur ska ett företag med kapitalintensiva premiumprodukter få större strategiskt utrymme i återförsäljarnas produktportfölj : - En studie av återförsäljare till en släpvagnsproducent

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Författare: Niklas Levin; Mia Wiberg; [2009]

Nyckelord: produktmix;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)