Designprocess för kvadratsmart möbel. : - Ett samarbete med Ellos home

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Design och formgivning

Sammanfattning: Detta examensarbete är ett samarbete med Ellos Home där examensarbete och praktik har kombinerats. Arbetets huvudsakliga syfte har varit att ta fram en möbel till Ellos Homes sortiment utifrån ett compact living perspektiv. Examensarbetet handlar om hur jag gick från idé till första framställda prototyp ifrån fabrik. I fortsätta arbetet och i verkligheten krävs det ofta ändringar av produkten efter att den första prototypen har framställts men det är något som inte rymdes inom tidsramen för detta examensarbete. Idag flyttar fler och fler in till storstäder, bopriset ökar och kvadratmetrarna minskar. 37,7% av svenska befolkningen lever i singelbostäder (Johansson 2014) och enligt FNs prognos väntas befolkningen i städerna växa med 2.4 miljarder fram till 2050 (Moström 2013). Detta leder till att det byggs mer små bostäder vilket i sin tur leder till att vi bor på små ytor och får ett större behov av kvadratsmart inredning som optimerar vår boyta. Arbetet har drivits av en designprocess där research, enkäter, intervjuer, marknadsanalyser och observationer har gjorts för att identifiera ett behov hos användaren. I enkäten och intervjusvaren framkom det olika behov som efterfrågades, bland annat extra sittplatser, extra sovplatser, kunna spara pågående arbete och avgränsa ytor. Utifrån insamlad data i analysfasen utformades fyra olika lösningar ut efter de kartlagda behoven. Koncepten utvärderades efter vilka behov som uppfylldes, efter ytterligare intervjuer med användarna och i samråd med Ellos Home designteam för att sedan landa i ett valt koncept. Konceptutvecklingen skedde i en loopande process med återkoppling mot användaren som sedan resultera i en utdragbar fåtölj. Prototypen är en multimöbel som man kan använda som en vanlig fåtölj eller i utdraget läge som en extra sovplats. En bäddfåtölj! Slutgiltiga ritningar sammanställdes och skickades till fabrik för att få bäddfåtöljen tillverkad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)