Sexuella manus - hur sex och sexualitet skildras i sex utvalda romaner

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

Sammanfattning: Utifrån Gagnon och Simons teori om sexuella script samt ett intersektionellt perspektiv så analyseras sex och sexualitet i sex romaner inom romantisk fiktion. De är: Kathleen Winsors Forever Amber, Kathleen E. Woodiwiss The Flame and the Flower, Jackie Collins American Star samt E. L. James trilogi Fifty Shades of Grey, Fifty Shades Darker och Fifty Shades Freed. Med hjälp av teorin om sexuella script undersöks vilken typ av sex det är som skildras och vad det säger om vårt samhälles syn på sex och sexualitet samt hur skildringen av sexuella handlingar har förändrats sett över tid?.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)