To explain the unexplainable: intentionalism and functionalism in The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-16

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historiska institutionen; Lunds universitet/Historia

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)