Barack Obama, USA:s 44:e president: En narrativanalys av framställningarna om presidenten i amerikanska dagstidningar vid valet år 2008 utifrån ett nationellt och ett regionalt perspektiv i förhållande till USA:s historia

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Författare: Mimmi Clase Hagman; [2021]

Nyckelord: History and Archaeology;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)