Vad vet vi som konsumenter egentligen om probiotika? – En enkätstudie om probiotiska livsmedel och konsumenters medvetenhet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Program: Hälsopromotion KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Mia PrimExaminator: Agneta SjöbergAntal sidor: 34Termin/år: Vt 2019

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)