Leder friheten att välja skola till skolsegregering? En regional undersökning av kommunala och fristående grundskolor i Malmö

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

Sammanfattning: Den här uppsatser undersöker om de skolreformer som genomfördes i början av 1990 talet har haft någon påverkan på elevsammansättningarna i ett urval av kommunala och fristående grundskolor i Malmö. Utifrån neoliberala koncept som säger att friheten att välja skola, till skillnad från den statliga monopol skolan, kommer leda till en konkurrens situation skolorna emellan som leder till effektivitetsförbättringar, ökad jämlikhet, bättre resultat och möjligheten för elever som kommer från utsatta områden att bryta sig fri från instängdheten relaterat till deras boendeområden. Kritiker till denna skola menar att det motsatta kommer hända vilket i slutändan kommer leda till ökad segregering, där "elitskolor" med de bästa eleverna kommer växa fram. Utifrån teori om segregation så utgår undersökningen från en kvantitativ metod där mätning av skolsegregering utgår från en jämförelse mellan diverse tabeller som påvisar utvecklingen av sociekonomisk bakgrund, etnicitet och prestationsfaktorer över tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)