Deepfakes - En risk för samhället?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

Sammanfattning: En deepfake kan vara allt från en bild, video eller ljudklipp, manipulerad med hjälp av AI-teknologi. Deepfakes används legitimt i exempelvis spel- och filmindustrin, men det vanligaste användningsområdet för deepfakes är att skapa manipulerade bilder, videor eller ljudklipp för att sprida felaktig information. Ett annat användningsområde är för att få det att se ut som att personer som egentligen inte medverkat i den aktuella bilden, videon eller ljudklippet faktiskt har gjort det. Denna uppsats fokuserar på att undersöka hur deepfakes används och hur de kan användas för att påverka samhället nu och inom de kommande fem åren. Detta görs med hjälp av en litteraturstudie samt semi-strukturerade intervjuer. I dagsläget används inte deepfakes i större grad för att försöka påverka samhället. Det som istället används för detta är en enklare variant av deepfakes som kallas för cheapfakes eller shallowfakes, som är snabbare, enklare och billigare att ta fram. Så länge deepfakes kommer vara svårare och dyrare att ta fram än cheapfakes och shallowfakes kommer inte deepfakes att användas i större grad än vad det gör idag för att påverka samhället. I takt med att utvecklingen går framåt kommer också användandet av deepfakes öka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)