Förstudie rörande digitalisering av symtomformulär för Barn gastro- och nutritionsmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

Författare: Linnea Nordahl; Sara Öquist; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Barn gastro- och nutritionsmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus använder i sitt dagliga arbete ett symtomformulär som besvaras av patienter och läkare vid varje läkarbesök. Då arbetet i samband med symtomformuläret idag är tidskrävande finns ett behov av en digital lösning i form av en applikation. För att eliminera det tidskrävande arbetet är det viktigt att applikationen är kopplad till journalsystemet TakeCare. I projektet har en applikation med tillhörande databas och server utvecklats. TakeCare har kontaktats för att svara på vilka möjligheter och krav som finns gällande att koppla applikationen till deras journalsystem. Det har även utförts en kartläggning av behovsbilden kring liknande lösningar på andra mottagningar. Resultatet visar att den framtagna applikationen måste vara CE-märkt, följa GDPR och patientdatalagen samt vara godkänd av TakeCare-förvaltningen för att få kopplas till journalsystemet. TakeCare kräver även information om hur applikationen ska förvaltas och finansieras. Genom framtida arbete kan fler krav komma att visa sig viktiga för att genomföra en sammankoppling. Kartläggningen visar att det finns ett större behov av liknande digitala lösningar inom vården vilket innebär att applikationen i framtiden kan komma att eliminera en tidskrävande process på fler mottagningar än barn gastro- och nutritionsmottagningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)