Bödeln, Dvärgen och ondskan : En komparativ idéanalys av Pär Lagerkvists romaner

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

Författare: Mats Erikson; [2011]

Nyckelord: Pär Lagerkvist;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)