Polisens arbete mot fotbollsrelaterat våld

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Tobias Hansson; Daniel Bergman; [2005]

Nyckelord: Svårare brott;

Sammanfattning:

Detta arbete handlar Svenska supporterpolisens arbete mot huliganismen. Våldets uttåg från arenan, orsaker till detta och vilka problem det ställt till för polisen. Supporterpolisen i Sverige har en väl utarbetad strategi mot huliganerna och har även lyckats få bort det mesta läktarvåldet bort från arenorna. Problemet är att våldet flyttats ut på gatorna där polisen får det mycket svårare att hålla koll och vara på rätt plats då slagsmål och skadegörelse sker. Faktumet att det fotbollsrelaterade våldet inte bara sker på matchdagen utan också dagarna före har ytterligare försvårat polisens arbete att hålla koll på huliganerna. I och med att supporterpolisens arbete skiljer sig mellan stora städer och små har vi intervjuat supporterpoliser från Halmstad och Stockholm för att ta reda på vilka skillnader det kan finnas i en större och en mindre stad. Stockholmspolisen har en större organisation kring sig medan Halmstad ”bara” har två stycken som arbetar som supporterpolis vid sidan av arbetet som näpo-polis. Vårat arbete bygger till stor del på de intervjuer vi har gjort med Stockholmspolisen och Halmstadspolisen, men även genom olika handlingar från polisen i Stockholm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)