Varningssignaler om spelmissbruk

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Online casino var tillgängligt för 10 år sedan men inte i samma utsträckning. Samtidigt harspelindustrin expanderat och onlinespel har blivit mer tillgängligt genom teknikutvecklingenför telefoner och surfplattor. Online casinos prioritet är att få nöjda kunder som tycker omspel och plattformen de använder. För att uppnå detta måste webbplatserna ha höganvändbarhet och användarupplevelse. Spelberoende är ett stort problem för många individeri dagens samhälle och detta måste lösas genom att hjälpa de personerna som behöver hjälp.Det faktum att en individ har utvecklat ett spelberoende innebär fara och risker för individenoch för individens omgivning. Marknadsföring är mycket mer vanligt och tydligt på TV,telefoner, tidningar och reklam utomhus, men det som sällan finns är hur riskabelt det kanvara att börja spela online casino. Denna forskning syftar till att undersöka förhållandetmellan användarupplevelser i online casino och spelberoende. Användarupplevelsen kanbidra med olika intryck och känslor som uppstår när de interagerar med en digital produkteller tjänst. Syftet med användarupplevelsen är att involvera design och samtidigttillhandahålla en upplevelse där resultatet är att få användarna att känna något unikt ochspeciellt. En viktig sak att notera är att spelberoende kan vara närvarande trots att det inteorsakar problem och kan utlöses genom marknadsföring exempelvis. Denna studie innefattarockså att granska och mäta användarupplevelse för spel webbapplikationer med Nielsensheuristik / grundprinciper. Tidigare studier och relaterade arbeten om användarupplevelse ochspelberoende är en del av denna studie. Denna studie inkluderar tolv semistruktureradeintervjuer där informanterna är eller var spelberoende i online casino. Informanterna ombadsatt förklara för tidigare och nuvarande erfarenhet av online casinospel som exempelvisvadslagning, brädspel och spelautomater. Ett syfte med dessa semistrukturerade intervjuer varatt undersöka och försöka förstå om användarupplevelse påverkar utvecklingen avspelberoende. Ett annat syfte med denna studie och med dessa intervjuer är att hitta ett sättför online casino att minska spelberoende för en positiv förändring i det svenska samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)