Varningssignaler om spelmissbruk

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Online casino var tillgängligt för 10 år sedan men inte i samma utsträckning. Samtidigt har spelindustrin expanderat och onlinespel har blivit mer tillgängligt genom teknikutvecklingen för telefoner och surfplattor. Online casinos prioritet är att få nöjda kunder som tycker om spel och plattformen de använder. För att uppnå detta måste webbplatserna ha hög användbarhet och användarupplevelse. Spelberoende är ett stort problem för många individer i dagens samhälle och detta måste lösas genom att hjälpa de personerna som behöver hjälp. Det faktum att en individ har utvecklat ett spelberoende innebär fara och risker för individen och för individens omgivning. Marknadsföring är mycket mer vanligt och tydligt på TV, telefoner, tidningar och reklam utomhus, men det som sällan finns är hur riskabelt det kan vara att börja spela online casino. Denna forskning syftar till att undersöka förhållandet mellan användarupplevelser i online casino och spelberoende. Användarupplevelsen kan bidra med olika intryck och känslor som uppstår när de interagerar med en digital produkt eller tjänst. Syftet med användarupplevelsen är att involvera design och samtidigt tillhandahålla en upplevelse där resultatet är att få användarna att känna något unikt och speciellt. En viktig sak att notera är att spelberoende kan vara närvarande trots att det inte orsakar problem och kan utlöses genom marknadsföring exempelvis. Denna studie innefattar också att granska och mäta användarupplevelse för spel webbapplikationer med Nielsens heuristik / grundprinciper. Tidigare studier och relaterade arbeten om användarupplevelse och spelberoende är en del av denna studie. Denna studie inkluderar tolv semistrukturerade intervjuer där informanterna är eller var spelberoende i online casino. Informanterna ombads att förklara för tidigare och nuvarande erfarenhet av online casinospel som exempelvis vadslagning, brädspel och spelautomater. Ett syfte med dessa semistrukturerade intervjuer var att undersöka och försöka förstå om användarupplevelse påverkar utvecklingen av spelberoende. Ett annat syfte med denna studie och med dessa intervjuer är att hitta ett sätt för online casino att minska spelberoende för en positiv förändring i det svenska samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)