Bedrägeribrottets skaderekvisit : Särskilt om avtalsbedrägeri och uppfyllelsebedrägeri

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Karl-staffan Lang; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)