Redesign av en vitlökspress

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Åsa Dahl; [2008]

Nyckelord: Produktutveckling;

Sammanfattning:

Den här rapporten innehåller två produktutvecklingsprojekt som utförts i samarbete med Bonaj AB. Bonaj AB är ett företag i Eskilstuna inom stål- och plastindustrin. De tillverkar bland annat trädgårds- och hushållsprodukter till Lindén international AB och Fiskars Brands, inc.

Strax före sommaren 2007 uppsöktes Bonaj AB för att se om de hade något klurigt problem lagom till ett examensarbete. De hade ett problem – en vitlökspress var omständlig att montera och därmed inte någon vidare lönsam historia. Försäljningsvolymen hade dessutom ökat med cirka 300 % de senaste åren. Av vitlökspressens åtta delar består hälften av nitar som håller samman vitlökspressen. Dessa nitar måste bort och ersättas med en mindre omständligt hopfästningsanordning.

Bonaj AB vill utveckla en helt ny vitlökspress och behålla sin gamla eftersom den säljer så bra. Dock känns det ohyggligt onödigt för Bonaj AB att investera i ett nytt formverktyg till den gamla vitlökspressen som till större delen består av formsprutad plast. Efter många om och men beslöt sig Bonaj AB för att göra om

den gamla vitlökspressen – i det gamla verktyget. Detta projekt benämns projektuppgift A i rapporten. Det blev nämligen även en projektuppgift B.

Produktutvecklingsprojekt nummer två, det vill säga projektuppgift B, kom istället att behandla förarbetet inför en nyutveckling. Projektuppgift B resulterade i ett inspirationsdokument till Bonaj AB.

Detta projekt har krävt ett nytt kunskapsinfångande inom plastens värld bland annat om materialegenskaper, tillverkningsprocessen formsprutning och utformningen av detaljer för just formsprutning. Verktygsmodifiering visade sig vara en ganska besvärlig procedur och därför fick Bonaj AB agera konceptutvärderare. I samband med konceptutvärderingen uppdagades det att ett av nitparen dessvärre behövde vara kvar. Formverktyget var nämligen inte modifierbart i den omfattningen som krävdes för en annan lösning än den som fanns.

Det andra nitparet arbetades det däremot fram en lösning till. Nitparet ersattes av en lite kula och ett stöd för presskraften, för att hindra kulan från att hoppa ur läge när en vitlöksklyfta pressas. Förutom nitproblematiken hade Bonaj AB ytterligare ett önskemål om en förändring. Den del som vitlöken pressas ut genom är en löstagbar del bestående av ett tunt stål som är ganska vasst att handskas med. Bonaj AB:s önskan var att det här tunna stålet på något vis skulle få hjälp upp ur presskålen. På så vis skulle man slippa att handskas med den detaljen. När lösningen på det här problemet uppdagades var det så självklart att inget annat koncept arbetades fram.

Ritningsunderlag har delgivits Bonaj AB och de har börjat begära in offerter från olika verktygstillverkare för modifieringsarbetet i formrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)