Campushus i tegel

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Arbetet består av bilder och ritningar som utgör förslag till ett lärocenter på Slakthusområdet, en byggnad med studierum, matsal och aula m.m. åt elever från ett antal gymnasieskolor. Ingången till projektet var att välja ut befintliga arkitektoniska element i det gamla industriområdet och applicera dess kvaliteter på den tilltänkta arkitekturen. Ett val föll exempelvis på stadsdelens skarpa möten mellan fasad och gata, vilket gör det möjligt för människor, lastbilar och gaffeltruckar att röra sig obehindrat mellan husen. Campushuset gavs ett likadant gränssnitt och även en förlängning av markbeläggningen in i byggnaden, vilket vill markera gymnasieelevernas fria rörlighet mellan sina respektive skolor och Campushuset. Greppet - inspirerat av bricolagets metod - redovisas i tre skisser och tre diagram. Utöver det vilar gestaltningen av projektet på funktion och rumsupplevelse. Den sistnämnda tar hjälp av varierade rumsstorlekar såväl som riktade vyer och ljusinsläpp. Det slutgiltiga förslaget kan liknas vid en stor villa, karaktäriserad av stora fönsteröppningar, smala trappor, nischer och balkonger, vars bärande stomme i lättbetong och tegel utgör det rumsskapande elementet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)