Det börjar lukta surt... : En semiotisk studie om Oatlys kommunikationsstrategier i reklamkampanjen Spola mjölken

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: I dagens samhälle är miljön ett viktigt och mycket omdebatterat ämne, och att välja hållbara livsmedel har blivit hög prioritet för många, vilket mynnar ut i en hög efterfrågan hållbara och inte minst veganska råvaror. Veganska alternativ till mjölk, exempelvis havredryck, har därför framtagits och anses vara ett bra alternativ för den som värnar om både miljö och hälsa. Syftet med studien är att undersöka hur företaget Oatly använder sig av retoriska medel och annan marknadsföringsstrategi i reklamkampanjen Spola mjölken. Studien utförs genom en semiotisk analys, utifrån ett retoriskt- och semiotiskt perspektiv och stöds av teorier kring positionering, polarisering och legitimitet. Budskapet som skildras i kampanjens reklamfilm är att mottagaren ska byta ut mjölk mot havredryck. Mjölkdrickande likställs med ett hälsofarligt och miljöförstörande beteende. Oatly positionerar sig därför som ett mer hållbart alternativ än mjölk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)