En rörlig hygienprocess : Hur man bör visualisera en animation om hygienprocess anpassat till en stor målgrupp för en statlig webbplats och sociala medier.

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Evelina Chun; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Animation har blivit ett väldigt populärt informationsmedium i sociala medier eftersom rörliga medium fångar ögats uppmärksamhet. Det finns även tidigare forskning som visar att animation underlättar den kognitiva belastningen i jämförelse med bilder i ett narrativ. Detta arbete är ett samarbete med den statliga organisationen Livsmedelverket gällande hantering av rå kyckling. Examensarbetets mål är att informera den svenska befolkningen om vad man bör tänka på vid hantering av rå kyckling eller kycklingfärs. I mitt arbete har jag undersökt hur man kan använda sig av animation för att öka kunskapen och intresset om en hygienprocess. Då målgruppen är bred har jag arbetat med utformningen av bild och text och hur man kan anpassa den. Med hjälp av tidigare forskning och teorier om rörlig media, minnet och uppmärksamhet tog jag fram ett material som kan användas för att informera om mitt valda ämne. Analyser av tidigare material har även gjorts för att se hur andra aktörer har valt att informera om ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)