Väntrum inom vården baserat på patienters upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Sammanfattning: Väntrum inom vården har en stor betydelse för patienterna då detta påverkar hur deras besök i helhet kommer tolkas (Liddicoat, 2020). Besök i vårdens väntrum kan leda till att patienter kan uppleva oro och stress, vilket kan orsaka att återhämtning efter besök försämras (Beukeboom et al., 2012).   I detta arbete kommer jag ta fram ett designförslag till Alundas framtida distriktssköterskemottagning, då den tidigare vårdcentralen i Alunda var tvungen att stängas ned på grund av miljö som påverkade patienter och personal negativt (Gabrielsson, 2019). Frågeställningar jag kommer ha med mig under mitt arbete är Hur ska man möblera en barack och få god vårdmiljö? Vad är det goda anledningar att ge fokus till patientens upplevelser och behov när det kommer till väntrummen inom vården?  Hur kan man ha ett fungerande väntrum utomhus? Processen som används är Wikberg Nilsson, Ericson och Törlind (2015) designprocess samt metoder från Stickdorn och Schneiders (2012). Detta är en litteraturstudie om hur upplevelser kan förbättras för patienter med olika faktorer. Mitt genomförande gick på ut på att få kontakt med alla som använder väntrummet genom intervjuer, enkäter, observation med mera. Detta resulterade i ett koncept som använder sig av natur för att öka patienters upplevelse och nyttja det rum som finns utanför lokalen för att utvidga väntrummet. I projektet skapas en mer underhållande miljö för vuxna och barn genom att använda sig av Alundas historia som grund. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)