Utveckling av ett snabblyftblock

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

Sammanfattning:

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Svero Lifting. Företaget säljer och utvecklar lyftanordningar. Svero Lifting arbetar idag med att reducera vikten på företagets komponenter genom ett materialbyte och har påbörjat utveckling av en ny lyftanordning, en blockvagn och ett snabblyftblock. Svero Lifting vill fortsätta utveckla företagets lyftanordning så att komponenterna i lyftanordningen passar varandra och utmärker sig på marknaden. Idag har Svero Lifting inga CAD-modeller eller ritningar på företagets produkter.

Huvudsyftet med examensarbetet är att skapa en ny design av ett snabblyftblock. Komponentens utformning och design skall spegla Svero Lifting och företagets nydesignade blockvagn. Arbetets andra syfte är att implementera modern teknik i Svero Liftings produktutveckling.

Författarnas mål är att den nydesignade kroppen skall uppfylla Svero Lifting krav och spegla företagets nyutvecklade blockvagn. Företaget önskar lösningsförslag för mindre tidskrävande krokbyte. Författarna vill utveckla Svero Liftings produktutveckling genom att skapa ett CAD-underlag. Arbetets mål är att leverera CAD-modeller och ritningar av snabblyftblockets innanmäte, ett lösningsförslag för byte av krok och en ny design av snabblyftblockets kropp till företaget.

Genom metoderna konkurrentanalys, visuell brief, brainstorming och gut feel skapade författarna nya koncept på snabblyftblockets utformning. För att göra ett slutgiltigt val av koncept utfördes en för- och nackdelsanalys.

I rapportens resultat redogörs det slutgiltiga konceptet för kroppen. I kapitlet presenteras CAD-modeller av snabblyftblockets innanmäte, den nydesignade kroppen och det slutgiltiga kroklösningsförslaget.

I kapitlet diskussion diskuterar författarna hur den nya designen av snabblyftblockets kropp speglar Svero Lifting och harmonierar med företagets nya blockvagn. Författarna anser att introduktion av CAD-modeller kan effektivisera företagets produktutveckling. CAD-underlaget kan exempelvis användas till en databas eller simuleringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)