Idé till styrning i den svenska skolan : En idealtypsanalys av förändring styrningen över tid

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: School segregation in Sweden is increasing and research shows that this may be due to the governance reform that has dominated since the 1990s, New Public Management. In recent years, the government has made statements that Sweden should instead move towards a new form of governance. A governance reform that has emerged from the criticism of New Public Management is New-Weberian State. In the essay, I examine which of these two governance reforms that dominates SOU 2007: 79 and SOU 2020: 28. This is done with a qualitative text analysis and the creation of ideal types that are applied in an analysis scheme. The results show that governance has not changed much over time and that it is New Public Management that dominates the most, even though Neo-Weberian State is also represented.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)