”Från teori till praktik” En kvalitativ fallstudie av det demokratiska arbetssättet på Det frie Gymnasium i Köpenhamn “From theory to practice” A qualitative case study of the democratic work method at The Free Upper Secondary School in Copenhagen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Thomas Ahlgren; Mimmi Hagman. C; [2010]

Nyckelord: democracy; school;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)