Marketing Hybrid Events A qualitative study investigating the event industry during the Covid-19 pandemic and the change from physical to hybrid events

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Estephania Canessa Araya; Alice Nordgren; [2022-02-16]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)