Det nära och det långt borta

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

Sammanfattning: Går det att nå en association som skapar en känsla av betraktarens egen kropp? Jag har frågat mig om ett objekt kan upplevas kroppsligt och på vilket sätt jag kan hitta det i mitt material. Jag har varit upptagen av att hitta den punkt där materialets kvaliteter indirekt refererar till betraktarens kropp. Att i betraktandet framkalla erfarenheten i din kropp.Intuitivt har jag prövat mig fram, steg för steg - ett samarbete mellan min kropp och materialet tills materialet har blivit sin egen kropp - ett objekt. Jag arbetar i dialog med materialets natur; hur det följer tyngdlagen och påverkas av rummet och ljusets verkningar. Det handlar om textilens intimitet och hur det förmedlar en mänsklighet och en kroppslighet. Något som också skapas i kontrasten till dig och objekten och i förlängningen rummet, och i de möten som finns mellan materialen. Jag söker det som ger känslan av din kropp och ditt inre.Jag har tuftat med remsor i siden och nylon och låtit tuft-duken vara en del av mitt arbete. Anledningen till varför jag började tufta var längtan efter att få skapa på ett mer fysiskt och kroppsligt sätt. En längtan som också handlar om att få arbeta i stort format och möta något större än min egen kropp. En tanke om att textil kan vara intimt samtidigt som det är monumentalt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)