Investigation of detection methods for Berol Visco 388 : A study of visualisation reagents, spectroscopic and multivariate-coupled detection.

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Kemiska institutionen

Författare: Björn Källman; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)