Robotiserad montering av styrskåp

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Produktionsteknik

Författare: Martin Törnqvist; [2010]

Nyckelord: simulation; assembly; robot; simulering; montering; robot;

Sammanfattning:

Syftet med detta arbete var att undersöka möjligheterna för montering av ett styrskåp av modell Motoman NX100 NOC1. För detta användes simuleringsprogrammet DELMIA. Roboten som användes nådde inte alla montage om skåpet var stationärt. Därför prövades först ett antal olika förslag för att lösa detta problem genom att transportera skåpet. Det koncept som bedömdes som mest pålitligt användes sedan för att skapa en mer ingående simulering. Detta koncept bygger på en U-formad transportbana med växlingssektioner. Skåpet transporteras först så att montage kan ske på dess framsida. När skåpet har transporterats runt till motsatt sida om roboten, kan montage utföras på skåpets baksida. Konceptet inkluderar montering av skåpets huvudkomponenter. Utrymmeskrav för hantering och infästning av komponenter undersöktes. Montering av kablage är relativt tidskrävande att modellera i DELMIA, så detta var därför inte möjligt att genomföra inom projektets omfattning. Därför har det utelämnats från simuleringen.

Roboten som användes var Motoman SDA10, vilken består av två armar. Detta har använts för att undvika verktygsväxling och specialverktyg. Robotens ena arm sköter hantering av komponenter med ett vakuumgripdon. Den andra armen hanterar två olika skruvdragare med hjälp av ett fingergripdon. Den ena skruvdragaren har skruvmatning, medan den andra används för efterdragning. Båda skruvdragare har handtag anpassade för robotens fingergripdon.

I konceptet ingår en lösning för att montera komponenter på skåpets dörr, i det fallet att dörren redan har monterats på skåpet.

En analys gjordes för att finna vilka svårigheter som finns hos en manuell montering av styrskåpet. Förslag på anpassningar togs fram, där avsikten var att förenkla skåpets montage. Analysmetoden som användes var Product Design for Assembly av Boothroyd G. & Dewhurst P. (1991). Tidsuppskattningarna som togs fram med hjälp av denna metod visade att cykeltiden kan reduceras med 24% genom att implementera anpassningsförslagen. Tidsuppskattningarna är dock endast baserade på montage av skåpets huvudkomponenter. Montering av kablage inkluderas inte i tiderna, då det är utanför omfattningen av detta projekt. Vissa av anpassningarna avser att minska antalet skruvtyper som används vid komponenternas infästning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)