Sjuksköterskors upplevelser av hjärt- och lungräddning prehospitalt : En kvalitativ intervjustudie med fokus på teamarbete och kommunikation

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)