Hamburgare, snigel eller mittemellan – En kvantitativ studie om implicita och explicita associationer mellan matens hälsosamhet och smak

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Antalet överviktiga har i Sverige sedan slutet av 1980 talet fördubblats. Övervikt är något som dels påverkar den enskilda individen men är även något som kan medföra stora problem för samhället om utvecklingen fortsätter. Denna uppsats är tänkt att förse en bit av svaret till vad denna viktökning kan bero på. Uppsatsen ämnar utröna hur svenskar förhåller sig till en automatisk association gällande hur varierande hälsograd av matprodukter påverkar smakuplevelsen samt om denna association kan predicera framtida beteende angående val av önskad mat. Associationen mättes både på implicit nivå med hjälp av ett datortest kallat Sorting Paired Features Task och på explicit nivå. I studien undersöktes även om Dietary Restraint Scale (ett mått på kontrollerat ätande) och Body Mass Index modererade styrkan av associationen. I studien deltog 60 personer. Samtliga dataanalyser gällande hypoteserna genererade icke-signifikanta resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)