Jämförelse av trä- och betongstommar i flervåningshus

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

Författare: Fattah Mullah Hashim; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)