FLOW : Ett justerbart munstycke för en förbättrad arbetsmiljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Författare: Linus Andersson; Alexander Bengtsson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Användarna av Lagafors rengöringssystem behöver idag byta mellan olika munstycken beroende på om man vill spola vatten eller rengöringsmedel vilket upplevs som ett problem. Projektgruppen har därför utvecklat ett kombinerat munstycke med syftet att förbättra arbetsmiljön och göra arbetet mer tidseffektivt. Produkten kallas för FLOW och är både ergonomisk och användarvänlig, och den monteras enkelt på Lagafors befintliga vattenpistol med hjälp av en snabbkoppling. I början av projektet skapades en projektplan innehållandes bland annat projektorganisation, intressenthantering med Mendelows matris, riskhantering med miniriskmetod, SWOT-analys, budget och tidsplan. Denna återfinns i Bilaga 1. Det efterföljande arbetet var en idégenerering där projektgruppen skapade tre koncept på hur produkten skulle kunna se ut och man valde att gå vidare med det koncept som ansågs vara mest användarvänligt. CAD-modellering har varit ett viktigt verktyg i projektet för att kunna utvärdera och se produktens funktioner samt för- och nackdelar. En gummerad och mönstrad främre del gör det enklare att justera munstycket och en avsmalnande design bidrar till ökad ergonomi. Ett återkommande tema under projektets gång är fokuset på användarvänlighet, ergonomi och design för att tillgodose Lagafors fokus på en förbättrad arbetsmiljö. En rad analyser för produkten och företaget har genomförts för att synliggöra styrkor och svagheter, påverkan på miljön och dess marknadsfördelar. Framtidsvisionen är att tillverka produkten i rostfritt stål och projektgruppen hoppas att produkten blir till verklighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)